حمایت شما، انگیزه بخش و لطف شماست.

شنیدن پادکست پاپیروس و پاپیروس توسعه همیشه رایگان است. با این حال اگر شنیدنش را دوست داشتید و برای شما مفید بود و خواستید این فایده و دوست داشتن را به ریال تبدیل کنید، می‌توانید از پادکست حمایت مالی کنید. به طور خاص، پاپیروس توسعه با حمایت‌های شما شکل گرفته و ادامه خواهد داشت. حمایت و پشتیبانی شما لطف‌تان به ماست، و میتواند انگیزه بخش ما برای ادامه این مسیر باشد. برای این کار میتوانید از فرم روبرو اقدام کنید.

اگر کسب و کار یا محصولی دارید و فکر میکنید معرفی آن به شنونده های پاپیروس میتواند مفید باشد، میتوانید فرم تماس با ما را پر کنید، یا به آدرس info @ papyruspodcast.ir ایمیل بزنید تا با هم صحبت کنیم.

پشتیبانی از پادکست پاپیروس

تومان