درباره ما بیشتر بدانید!

پاپیروس نام پادکستی است که با هدف توسعه دانش در حوزه کسب و کار و نگرش عمیق تر راه اندازی شده است. در این پادکست ما سعی میکنیم برداشت خودمان از کتاب ها را به زبان ساده تعریف کنیم. پس هر چند پاپیروس خلاصه ی ساده ی کتاب های کسب و کار است، ولی فقط خلاصه کتاب نیست. در واقع آنچه ما در پادکست میگوییم برداشت ما از آن کتاب ها است. علاوه بر محتوای کتاب، گاهی معرفی کتاب و پادکست و فیلم هم داریم، گاهی مثال و داستان و روایت هم داریم. این پادکست در ابتدا به صورت تک نفره شروع به کار کرد ولی در ادامه با اضافه شدن جوانان متخصص توانست با سرعت و کیفیت بیشتری پیش رود.

مراحل آغاز به کار و رشد

اولین اپیزود پاپیروس در نوروز 1399 تولید شد و در 31 فروردین 1399 منتشر شد. فصل اول پاپیروس درباره ده کتاب در حوزه استراتژی بود.

فصل دوم پاپیروس با موضوع استارتاپ از مهر 1400 شروع شد.

فصل اول: استراتژی

در این فصل خلاصه ده کتاب خوب حوزه استراتژی تعریف شده است. این کتابها عبارتند از: هفت پرسش استراتژی، استراتژی خوب استراتژی بد، استراتژی رقابتی، خلق مدل کسب و کار، استراتژی اقیانوس آبی، سازمان استراتژی محور، جنگل استراتژی، ذهن استراتژیست، مهم ها را بسنجید و 10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید (راهبرد)

فصل دوم: استارتاپ

در این فصل خلاصه ده کتاب خوب حوزه استارتاپ تعریف شده است. این کتابها عبارتند از: تست مامان، سختی کارهای سخت، از صفر به یک، قلاب، راهنمای کارآفرینان و...