درباره ما بیشتر بدانید!

پاپیروس نام پادکستی است که با هدف توسعه دانش در حوزه کسب و کار و نگرش عمیق تر راه اندازی شده است. در این پادکست ما سعی میکنیم برداشت خودمان از کتاب ها را به زبان ساده تعریف کنیم. پس هر چند پاپیروس خلاصه ی ساده ی کتاب های کسب و کار است، ولی فقط خلاصه کتاب نیست. در واقع آنچه ما در پادکست میگوییم برداشت ما از آن کتاب ها است. علاوه بر محتوای کتاب، گاهی معرفی کتاب و پادکست و فیلم هم داریم، گاهی مثال و داستان و روایت هم داریم. این پادکست در ابتدا به صورت تک نفره شروع به کار کرد ولی در ادامه با اضافه شدن جوانان متخصص توانست با سرعت و کیفیت بیشتری پیش رود.