34%
تخفیف

کینتسوگی : زندگیمان را دوباره بسازیم

5.00 3 رای
79,000 تومان

در دوره آشنایی با کینتسوگی، با هنر بند زدن زندگی آشنا می‌شویم تا بتوانیم تاب‌آورتر باشیم و زندگی خود را دوباره بسازیم.

79,000 تومان