CLV

راهنمای کارآفرینان – قسمت پانزدهم
علم بهتر است یا ثروت؟ همه ی ما در زندگی بارها سر این دو راهی قرار گرفتیم. ولی اساتید اقتصاد و کارآفرینی میگویند علم و ثروت هر دو لازم و ملزوم همدیگرند، این دو قابل تبدیل به هم دیگرند… علم تولید ثروت میکند و ثروت تولید علم! به این فرآیند تبدیل علم به ثروت میگویند: کارآفرینی. این کتاب به ما کمک میکند یاد بگیریم فرایندهای کارآفرینی چیست و یک شرکت چطور ساخته میشود.
قلاب – قسمت چهاردهم
محصولات و نرم افزارهایی که استفاده میکنیم رفتارهای ما را شکل میدهند، رفتارهای ما تبدیل به عادت میشوند و عادت هایمان زندگی ما را تعریف میکنند. خیلی از شرکتها تلاش میکنند تا ما را معتاد خودشان کنند، مثل اینستاگرام، توییتر، تیک تاک، یوتیوب یا کست باکس. این شرکت ها استاد هنر و علم عادت سازی شده اند. این کتاب به ما می آموزد چطور محصولی طراحی کنیم که ذهن مخاطب را به خودش مشغول کند و به خودش معتاد کند.