قلاب

قلاب – قسمت چهاردهم
محصولات و نرم افزارهایی که استفاده میکنیم رفتارهای ما را شکل میدهند، رفتارهای ما تبدیل به عادت میشوند و عادت هایمان زندگی ما را تعریف میکنند. خیلی از شرکتها تلاش میکنند تا ما را معتاد خودشان کنند، مثل اینستاگرام، توییتر، تیک تاک، یوتیوب یا کست باکس. این شرکت ها استاد هنر و علم عادت سازی شده اند. این کتاب به ما می آموزد چطور محصولی طراحی کنیم که ذهن مخاطب را به خودش مشغول کند و به خودش معتاد کند.