از صفر به یک

از صفر به یک – قسمت سیزدهم
ویژگی ای که انسان را از سایر موجودات متمایز میکند این است که انسان میتواند معجزه کند، معجزه ای به اسم تکنولوژی. این معجزه یعنی رفتن از صفر به یک. این کتاب به ما می آموزد چطور از صفر به یک برویم، چطور بازار انحصاری ایجاد کنیم و چطور مقیاس پذیر رشد کنیم. از صفر به یک، نکاتی درباره شرکتهای نوپا و نقش آنها در ساخت آینده