پاپیروس توسعه

توسعه کلیدواژه ای است که به عنوان یک جامعه باید دنبال آن باشیم. پاپیروس توسعه، بخش جدیدی از پادکست پاپیروس است که در کانال جداگانه‌ای منتشر می‌شود. در این پادکست در مورد توسعه صحبت می‌کنیم. در مورد دلایل توسعه نیافتگی، استراتژی‌های حرکت به سمت توسعه، و ابعاد مختلف توسعه. ابعاد مختلف توسعه مثل توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، توسعه فردی و توسعه زیست محیطی. برنامه‌های توسعه ایران را بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم در حد توان پیدا کنیم ما به عنوان یک شهروند باید چه تصویری از سعادتمندی داشته باشیم، و اینکه چطور باید آن را مطالبه کنیم.

 

از انقلاب تا برنامه هفتم – هفت

در این قسمت پاپیروس توسعه هم درباره برنامه توسعه و تاریخچه آن صحبت کردیم. این اپیزود را از حوالی سال 52 شروع کردیم و برنامه پنجم عمرانی را بررسی کردیم، موضوع بازنگری در برنامه و همایش رامسر را گفتیم و اینکه چطور شاخص های اقتصادی در سالهای منتهی به انقلاب از کنترل خارج شد.
بعد درباره برنامه های توسعه پس از انقلاب صحبت کردیم، از فراز و نشیب های سازمان برنامه گفتیم و تغییراتی که در سالهای مختلف رخ داد، از سالهای بی برنامه گفتیم و برنامه های اول تا ششم را مرور کردیم، با این مقدمه آماده میشویم در اپیزود بعدی، برنامه هفتم توسعه را بررسی کنیم.

آغاز برنامه توسعه – شش

در این اپیزود تاریخچه برنامه توسعه را از زمانی شروع کردیم که هنوز حرفی از آن نبود. درباره جنگ جهانی اول و دوم گفتیم و از اشغال ایران و قحطی و … صحبت کردیم.

نهاد و نهادمندی در توسعه – چهار

در این قسمت از پاپیروس توسعه، رفتیم سراغ کتاب “نهادهای مدنی در ایران” که کتابی است از دکتر محسن رنانی و بعد از مرور تعریف توسعه در مورد انواع نهادها و تاثیر آنها در مسیر توسعه صحبت کردیم. در این اپیزود گفتیم که نهادهای رسمی داریم و نهادهای غیررسمی، بعد گفتیم که نهادها می‌توانند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی باشند. ولی آن چیزی که جامعه را می‌سازد نهاد مدنی است. نهاد مدنی هر یک از اشکال نهادهاست که به صورت داوطلبانه تشکیل شده باشد.

ابعاد مختلف توسعه – سه

شاخص ترکیبی توسعه، پنج گروه شاخص دارد: شاخص‌های توسعه اقتصادی، شاخص‌های توسعه سیاسی، شاخص های توسعه اجتماعی، شاخص‌های توسعه فردی و شاخص‌های زیست محیطی. در این اپیزود جایگاه ایران در مناظر مختلف توسعه را بررسی کردیم و در انتها گفتیم شاخص‌ها دو مدل اند: شاخص‌های آینده نگر یا توسعه ساز و شاخص‌های گذشته نگر یا توسعه سنج

کجای راه هستیم؟ دو

پاپیروس توسعه بخش جدیدی از پادکستهای پاپیروس است و یک پادکست تازه است، این فصل را با تعریف توسعه شروع کردیم و حالا در قسمت دوم رفتیم سراغ کتاب توسعه، در مورد پژوهش و کتاب توسعه صحبت کردیم، شاخص ترکیبی توسعه را تشریح کردیم، و در نهایت جایگاه ایران و برخی کشورهای منتخب در نردبان توسعه را تشریح کردیم.

توسعه چیست؟ یک

پاپیروس توسعه بخش جدیدی از پادکستهای پاپیروس است. در این فصل ما در مورد توسعه صحبت میکنیم و قسمت اول این پادکست اختصاص دارد به تعاریف توسعه.