فصل دوم: استارتاپ

سختی کارهای سخت – قسمت دوازدهم

وقتی حرف استارتاپ و کارآفرینی میشود، معمولا روزهای خوش پولدار شدن و گذراندن تعطیلات طولانی مدت و ساعات کاری کم و منعطف به ذهنمان میرسد، ولی واقعیت چیز دیگریست. استارتاپ داشتن یعنی حرکت دائم بین خوشحالی و ترس، بین سرخوشی و هراس؛ مدیریت استارتاپ یعنی انتخاب بین وحشتناک و فاجعه، کارآفرینی روزهای سخت زیاد دارد و این کتاب یک راهنما برای مدیرعاملهاست، برای تصمیم گیری بهتر در روزهای سخت و کارهای سخت.

تست مامان – فصل دوم – قسمت یازدهم

میگویند نباید از مادرتان بپرسید که آیا ایده‌تان خوب است یا نه. در واقع یعنی مادر شما چون شما را دوست دارد، ایده خوب باشد یا بد خواهد گفت خوب است. ولی در این کتاب متوجه میشویم که اگر ایده ای برای کسب و کار به ذهنمان رسید، از هیچ کس نباید بپرسیم که آیا ایده مان خوب است یا بد. به جای آن ما باید در مورد زندگی فعلی مشتری بپرسیم. این کتاب به ما کمک میکند بتوانیم ایده های کسب و کار را به درستی تست کنیم.

  • 1
  • 2